top of page
fegyveres kommandos.jpg

KONTROLL TRÉNING

Hozz jó döntéseket, ismeretlen, összetett, gyorsan változó helyzetekben, amikor minden és mindenki bizonytalan!

Kinek ajánljuk?

Közép és felső szintű döntéshozóknak, startup csapatoknak, és kockázatos, kiszámíthatatlan, ellenséges környezetben is tevékenykedő szervezetek munkatársainak. 

Tematika 

Harc az élet - szokták mondani. Még inkább igaz ez speciálisan az üzleti életre, ahol a verseny a - gazdasági - túlélésért folyik. Persze technikailag nézve nem olyan harc ez, mint Mosul ostrománál, de ami a döntéshozók környezeti feltételeit,  a rájuk háruló felelősséget és a rendelkezésükre álló lehetőségeket illeti a párhuzam nyilvánvaló. Ha harcolni kell, akkor érdemes azoktól tanulni, akik ezt "élesben" foglalkozásszerűen csinálják. Ezért választottunk a Kontroll tréning keretéül egy fegyveres konfliktusokkal terhelt utópiát, ahol katonai alakulatok tevékenykednek. Ebben a keretben kínálunk önismeretet támogató döntési helyzeteket a résztvevőknek morális, taktikai, személyi ügyekben. Foglalkozunk az időnyomás hatásaival, a rossz megoldások közötti választási kényszerrel, a csoportban való döntésekért vállalt felelősség kérdésével, és még sok más olyan dilemmával, ami ha más-más köntösben is, de épp úgy része  egy vállalati döntéshozó, mint egy kommandós mindennapjainak. Kiemelt figyelmet kap: 

  • A V.U.C.A. környezet és jellemzői

  • Döntéshozatali és vezetési csapdák megoldása: időnyomás, “élet-halál döntések”, morális dilemmák

  • A stressz, a reziliencia és az emberi döntéshozatal működése és összefüggéseik

  • Stressz menedzsment

  • Reziliencia fejlesztés 

  • Túláradó, ellentmondásos információ folyam kezelése

  • Az "elég jó" megoldások szerepe a hatékonyságban

  • Ellenérdekelt szervezeti egységek munkájának harmonizálása, konfliktusos delegálási és prioritás állítási döntések

  • A vezetői kontroll megszerzése és megtartása: empátia, önállóság és tudatosság a döntéshozatalban

  • VUCA környezetben (is) hatékony döntéshozó eszközkészlet megismerése és validálása a terepmunka során szerzett személyes élményekkel, alkalmazás vállalati kontextusokban

 

Mószertan

A Kontroll tréning nem “kommandós képző”, de sok elemében épít a különleges alakulatok filozófiájára, módszertanára. A két nap terepmunka során egy erre a célra kidolgozott szerepjáték keretében, szakmailag ellenőrzött, biztonságos körülmények között, professzionális közreműködőkkel segítünk megélni, majd feldolgozni nem mindig kellemes, de mindig fontos élményeket, érzéseket. Tapasztalati úton segítjük a résztvevőket nehéz körülmények között is megőrizni munkahelyi “harcértéküket”. Végzőseink a veszélyben nem eltompulnak, hanem kiélesednek. A “harc hevében” is képesek felmérni a helyzetet, meglátni az  alternatívákat és racionális döntést hozni róluk. Fejlődik érzelmi állóképességük: ismerik és felül tudnak kerekedni a kétségbeesés, a zavarodottság, az elkeseredettség, a stressz érzésein.

A cél, hogy a dolgok ne a vezetővel, hanem általa történjenek. A kontroll megteremtése belül, a saját viselkedés “kézben tartásával” kezdődik. A vezető megismeri és megtanulja uralni a helyzet generálta primér reakcióit, majd racionális, körültekintő döntést hoz.

Nincs maradandó tanulás személyesen megélt élmény nélkül. A speciális erőknél ezt gyakorlatból tudják, de ma már az emóciók és a tanulás kapcsolatának neuropszichológiai háttere is ismert. A legendásan nehéz kommandós kiképzések lényege nem a fizikai és taktikai felkészítés, hanem a belső kontroll kialakítása saját tapasztalatokon keresztül. A kiképző őrmester nem azért kiabál a kommandós újoncokkal, mert haragszik rájuk. Abban segít, hogy a katonák  a kiképzés biztonságos körülményei között éljék át és tanulják meg uralni a majdani éles harci helyzetben  jelentkező érzelmi állapotaikat.

Keretek

A Kontroll tréninget 12-16 fős csoportoknak tartjuk, amelyek jöhetnek egy szervezetből, vagy - megfelelő koordináció után - több vállalattól. A tréning két plusz fél napot vesz igénybe. A fél nap Budapesten, egy lőtéren, a két nap (két éjszaka) Balaton-felvidéki tréning központunkban (Manduláskert, Szentjakabfa) zajlik, ahol szállást és teljes ellátást biztosítunk. A tréning on-line felvezető és lezáró szakasszal teljes és tartalmaz két ingyenes coaching ülést, amely nem szükségszerűen, de tipikusan a tréningen elsajátítottak alkalmazását támogatja.

KONTROLL TRÉNING JELENTKEZÉS

Kérjük adjon meg elérhetőséget, hogy felvehessük a kapcsolatot. Segít minket, ha a megjegyzés rovatban megadja, hogy egyénileg vagy csapat számára küldi a jelentkezést, illetve ha csapatnak akkor hányan lesznek? Az időpontról közvetlenül egyeztetünk majd.

Köszönjük a jelentkezést, nemsokára felvesszük a kapcsolatot.

bottom of page