top of page
nyary-krisztian gszts.jpg

MUNKAVÁLLALÓI ELKÖTELEZŐDÉS FEJLESZTŐ PROGRAM  NYÁRY KRISZTIÁNNAL

..."nem csak vállalati vagy márkaszinten elengedhetetlen, hogy egyértelműen megfogalmazott (talán akár magasztosabb is) küldetése legyen a dolgoknak, hanem egyéni szinten is. Fontos, hogy tudjuk, miért vagyunk ott, ahol vagyunk, mit tudunk adni a cégnek, és mit tud nekünk adni a vállalat.”

Nagy Annamária, Unilever, Magyarország és Adria régió HR igazgató HR Portal

Mihez ajánljuk?

PB_logo_blackandwhite_transparentbg.png

Tematika

A teljes programban feltárjuk, “miről szól” a vállalat a vezetői és munkatársai számára, megformáljuk velük, nekik, róluk a dolgozói közösség motiváló történetét, és ezekre alapozott akciótervet dolgozunk ki a munkavállalói elköteleződés fejlesztésére. Célunk, hogy a munkavállalók ne csak az eszükre, hanem a szívükre is hallgassanak, amikor napra nap együttműködnek feletteseikkel és társaikkal. Hogy ismerjék és magukénak érezzék a vállalat normáit és küldetését. Hogy a nehéz feladatok többlet erőfeszítésre és ne elkerülő viselkedésre sarkallják őket.

 

A munkavállalói elköteleződés program három modulból áll. Az első két modul külön-külön is alkalmazható, míg a harmadik, az akcióterv kidolgozása az első két modul eredményeire épül, azok befejezése után indulhat.

1. Felmérés: a munkavállalói elköteleződés jelenlegi szintje és tartalma

Az első modul a munkavállalói elköteleződés jelenlegi szintjének és téma térképének szociológiai módszerekkel (strukturált egyéni és csoportos interjú, szövegelemzés, kérdőív) végzett felderítése. Összefoglaló jelentést készítünk, amelyben feltérképezzük a munkavállalók pozitív (és negatív, ha van) érzelmeit a munkahelyükkel kapcsolatban és azonosítjuk azokat a témákat, amelyekhez a dolgozók ezeket az érzelmeket társítják. A kettő kombinációjából azonosítjuk azokat a “témacsatornákat”, amelyeken keresztül elérhetőek a munkavállalók vállalati célokkal kapcsolatos érzelmei.

2.  A vállalati narratíva kialakítása 

„A PivotBrigade által kitalált és megvalósított „Storytelling” vezetői tréning bámulatos sikert aratott a felsővezetői csapatunk körében. Nyáry Krisztián lenyűgöző irodalmi bevezetője megadta az egy napos tréning alaphangulatát. Sikerült olyan dobozon kívüli gondolkodást ösztönöznie, hogy a kreativitásunk észrevétlenül szárnyalhatott egész nap. Az egész napos tréninget követően produktum is készült, amely örök emlék marad. Végre nem egy négy fal közti előadás jellegű bármit is fejlesztő tréningen vettünk részt, hanem egyedi megoldással találkoztunk. Gratulálunk, forradalmi ötlet és megvalósítás a PivotBrigade részéről!”

Márton Katalin HR & CSR Igazgató / Head of HR & CSR Praktiker Kft.

A vállalati történetfejlesztés modul munkáját Nyáry Krisztián író, a Líra Csoport kreatív igazgatója, kommunikációs szakember vezeti. Minden erősen összetartó, egymást segítő, közös célokért hatékonyan együttműködő csoportnak van története, amelyet sajátjának érez. A történet talán a leghatékonyabb humán kommunikációs eszköz értékek, érzelmek, szabályok, viselkedési minták közvetítésére. A vállalati narratíva építés eszköze a történetfejlesztő workshop, melyet Nyáry Krisztián vezet. A cég méretétől, helyzetétől függően egy vagy több workshopot tartunk, a management és szükség szerint a vállalati hierarchia más szintjein. Az itt összegyűjtött anyag hitelesen ad információt a cég belső kultúrájáról, céljairól, "szokásos" vagy épp emlékezetesen egyedi viselkedéséről, az ott dolgozók szerinti jellemzőiről. A workshop(ok) anyagából a Pivot Brigade szerkesztésében születik meg a közös vállalati narratíva. 

3.   Akcióterv 

A harmadik modulban a felmérés eredményeire és a vállalati történetre alapozva, az ott megfogalmazott üzleti célok támogatására akciótervet dolgozunk ki.  Az akcióterv földközeli, elrendelhető, praktikus intézkedésekre, kommunikációs aktusokra, szokásokra, eljárásmódokra, azaz közösségteremtő "rítusokra" tesz javaslatot, amelyek összesített hatása érzelmi alapú, hosszú távú munkavállalói elkötelezettségét teremt. 

Módszertan

A munkavállalók munkahely választásának, majd elköteleződésének két összetevője van: a racionális, és az érzelmi. Programunk az elköteleződés érzelmi komponenseire hat, mert az itt befektetett források megtérülése sokszorosa a racionalitásra ható, elősorban pénzbeli juttatásokénak.  A Pivot Brigade vállalati elköteleződés programját az alapítók hátteréből kiindulva a modern szociológia és pszichológia kutatási eredményeiből, valamint a fegyveres elit egységek elköteleződés építő gyakorlatából építettük fel. Bár a program hatásossága mögött meghúzódó pszichológiai, csoportszociológiai törvényszerűségek minden szervezet esetében azonosak, a program akkor hatékony, ha az adott cég szervezeti kultúráját, méretét és tevékenységi körét figyelembe véve szabjuk testre. A program terjedelmének, ütemezésének és költségének meghatározása ezért mindig az ügyféllel közösen történik.

 

PB_logo_blackandwhite_transparentbg_edited.png
startup rocket_edited.png

STARTUP
építkezés

Startupoknak, akik olyan saját sztorit szeretnének, amely azonosíthatóvá, megkülönböztethetővé és felismerhetővé tesz. Amihez érzelmileg lehet kapcsolódni. Amire olyan "ritusokat" (lásd alább: akcióterv, 3. modul) építünk, amelyek a vállalkozásra jellemző értékek, célok mentén formálják a mindennapokat, motiválnak, és hozzájárulnak a cég belső normáinak kialakításához és  fenntartásához.

employer branding_edited.png

EMPLOYER
BRANDING

Olyan szervezeteknek, ahol meg szeretnék alkotni a cég hiteles, egyedi történetét, Ahol hisznek benne, hogy a hatékonyan motiváló munkáltatói márka nem csak "kifelé szól", csakis az átélt valóságra épülhet, és befolyásolni is azon keresztül lehet.

change management_edited.png

váLTOZÁS MANAGEMENT

Ahol változásra készülnek: új vezető érkezik, új tulajdonos lép be, új profilt kap vagy nagyságrendet lép a tevékenység és ezért szükség van a vállalti közösséget összetartó erők, a vállalati normák, értékek megújítására. 

Munkvallaloi elkotelezodes progra jelentkezes form

MUNKAVÁLLALÓI ELKÖTELEZŐDÉS PROGRAM KAPCSOLATFELVÉTEL

Köszönjük az üzenetét, nemsokára felvesszük Önnel a kapcsolatot.

bottom of page